Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2015

szpiegzkrainydeszczowcow
Dlaczego mnie wtedy nie było? Jak szłam do Ciebie, to padało i połamał mi się parasol. Wtedy on otworzył nade mną swój. Uśmiechnął się i powiedział, że mnie odprowadzi, żebym nie zmokła. Wiatr drapał po policzkach, ale mimo to, zrobiło mi się ciepło. A gdy już staliśmy pod Twoimi drzwiami, zapytał mnie, czy to tu i wtedy uświadomiłam sobie, że już nie.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromatlantyda atlantyda viaballetdancer balletdancer
szpiegzkrainydeszczowcow
3965 1807
Reposted fromlittlefool littlefool viaballetdancer balletdancer
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge

June 06 2015

szpiegzkrainydeszczowcow
1538 1d82

May 31 2015

szpiegzkrainydeszczowcow
Nie musi być łatwo , chcę tylko żeby było warto
— x
Reposted fromprecelka precelka viaballetdancer balletdancer
szpiegzkrainydeszczowcow
6951 892d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaballetdancer balletdancer
szpiegzkrainydeszczowcow
9587 805f
Reposted frommiischa miischa viaballetdancer balletdancer

May 26 2015

szpiegzkrainydeszczowcow
2227 61b2 500
szpiegzkrainydeszczowcow
2005 b5bb

May 23 2015

szpiegzkrainydeszczowcow
4433 2ecd 500
Reposted frommahidevran mahidevran viamooncturia666 mooncturia666
szpiegzkrainydeszczowcow
3719 6bc7 500
Reposted fromkredkowa kredkowa viamooncturia666 mooncturia666
szpiegzkrainydeszczowcow
5108 2d58
Reposted bynysquiballetdancer
szpiegzkrainydeszczowcow
5072 8423
szpiegzkrainydeszczowcow
4930 5406 500
Reposted bymooncturia666kingofthejungle

May 18 2015

szpiegzkrainydeszczowcow
3074 5430
szpiegzkrainydeszczowcow
2809 6760
szpiegzkrainydeszczowcow
2383 3350

May 13 2015

szpiegzkrainydeszczowcow

May 09 2015

3111 df0b 500
Reposted fromtwice twice viadiebitchdie diebitchdie
szpiegzkrainydeszczowcow
szpiegzkrainydeszczowcow
Reposted fromnosmile nosmile viadiebitchdie diebitchdie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...